Qu An Long

Thuỷ quốc vi phong chnh khả nhn
Thanh tn khuynh tận tống dư hun.
L hoa sắt sắt triều thn ngạn,
Thin sắc y y nhạn một vn.
Tiệt phố ngư yn chung vận tiểu ,
Toi than lỗ bạo dạ lương phn .
Ngọc kinh thin l tnh v nại ...
Giang, Hn đnh chu khn đẩu văn .

TRẦN QUANG TRIỀU
i trn sng An Long

Trn sng gi nhẹ mơn man,
Rượu trong, chiều xuống mnh mang, nghing bầu
Nước dng, xo xạc khm lau
Nhạn chm my biếc nhuộm mu trời xanh.
Chung ngn khi bến bồng bềnh
Cho khuya tung nước x ghềnh lạnh thay !
Kinh xa tưởng nhớ vơi đầy
Thuyền neo sng vắng đm ny ngắm sao .
Trần Quang Triều (1286-1325) l con trai cả của Trần Quốc Tảng, chu nội của Hưng ạo Vương Trần Quốc Tuấn. Năm 14 tuổi được phong tước Văn Huệ Vương. Ti cả văn lẫn v, tuy nhin ng khng ham cng danh ph qu, khi vợ mất ng đ c muốn co quan về. Cuối cng được về ẩn cư nơi am Bch ộng, gần cha Quỳnh Lm, nay thuộc huyện ng Triều, tỉnh Quảng Ninh, lập ra thi x Bch ộng xướng họa cng cc bạn thơ như Nguyễn Sưởng, Nguyễn Trung Ngạn... Năm 1324 vua Trần Minh Tng triệu ng ra gnh vc việc nước, nhưng chẳng được bao lu th mất. Tc phẩm của ng cn tập Cc ương Di Cảo đ thất lạc, hiện chỉ cn một t bi thơ .