Bạc chu Ứng Phong đnh
ngẫu đề


Hệ lm giang đnh mịch thắng du,
Tiền triều hnh điện dĩ hoang khu ,
Oanh hoa bất thức hưng vong sự,
Liu loạn xun quang vị khẳng hưu .
Nguyễn Ứcậu thuyền bn đnh Ứng Phong
ngẫu hứng đề thơ


Buộc thuyền, thắng tch thăm d
Hnh cung triều trước, nay g bi sung .
Ro ku xun mi chẳng bung,
Oanh, hoa no biết chi tuồng phế hưng .