TRẦN MẠNH

Bạch ằng Giang


Vn vn kiếm kch bch ton ngoan
Hải thẩn thn triều quyền tuyết lan
Xuyết địa hoa điền xun vũ tể
Hm thin tng lại vn sương hn
Sơn h kim cổ song khai nhn
Hồ Việt doanh thu nhất ỷ lan
Giang thuỷ đnh hm t nhật ảnh
Thc nghi chiến huyết vị tằng can
Bạch ằng Giang


Ni cao xanh nu my thầm
Triều tung sng bạc, biển gầm gi khơi .
Mưa xun đất trải hoa cười
Thng reo chiều lạnh khắp trời sương bay .
Non sng hai lượt mở my
Thắng thua Hồ, Việt pht ny đăm chiu .
Sng tri cuộn đỏ rng chiều
Ngỡ cn mu nhuộm sng triều ằng giang