TRẦN KHÂM

Đăng Bảo Đài Sơn

Địa tịch đài du cổ ,
Thời lai xuân vị thâm .
Vân sơn tương viễn cận.
Hoa kính bán t́nh âm .
Vạn sự thủy lưu thủy,
Bách niên tâm dữ tâm .
Ỷ lan hoành ngọc địch,
Minh nguyệt măn hung khâm .

Lên Chơi Núi Bảo Đài

Đài xưa dấu cổ hoang liêu,
Nơi đây phảng phất c̣n nhiều vẻ xuân.
Mây quanh núi phủ xa gần
Đường quê nắng rợp bóng râm hoa lồng.
Việc đời như nước xuôi đông,
Trăm năm ḷng nhủ cho ḷng biết thôi .
Tựa lầu đưa sáo lên môi
Trăng soi ḷng cũng sáng ngời ánh trăng.