LƯ PHẬT MĂ


Lư Thái Tông (1000-1054) tên là Lư Phật Mă, con trưởng của vua Lư Thái Tổ, làm vua trong đời thịnh trị của nhà Lư . Ngài là người thông minh, lập được nhiều chiến công, thích nghiên cứu sách vở, thơ văn, âm nhạc và đạo Phật. Luôn luôn quan tâm đến đời sống của dân chúng, coi trọng việc mở mang kinh tế . Ngài thường hay bàn bạc về giáo lư nhà Phật với các bậc thiền lăo . Trong một cuộc đàm đạo, ngài nói : " Bàn về cái tâm của Phật, thánh hiền xưa c̣n chưa khỏi bị chê bai huống chi những kẻ hậu học. Nay ta muốn cùng các vị trưởng lăo tŕnh bày sơ ư nghĩ của ḿnh, mỗi người hăy đọc môt câu kệ xem ư tứ thế nào?" Mọi người đang suy nghĩ th́ nhà vua đă đọc bài kệ trên .


Bát Nhă
Bát nhă chân vô tông ,
Nhân không, ngă diệc không .
Quá hiện vị lai Phật ,
Pháp tính bản tương đồng .

Bát Nhă
Chẳng gốc nào sinh trí tuệ ra ,
Không là ai , cũng chẳng là ta .
Phật nay , Phật trước, ngh́n sau măi ...
Vẫn chỉ là sen nở một ṭa .