Trần Quang Triều

Chu trung độc chước
Thu mãn sơn thành bội tịch liêu
Gia thư bất đáo hải thiên diêu
Nhân tình sơ mật xao bồng vũ
Thế thái cao đê phách ngạn triều
Tùng cúc cố giao ta dị lộ
Cần thư tuế vãn hĩ đồng điều
Kỷ đa lỗi khối hung trung sự
Thả hướng tôn tiền thí nhất kiêu


Trong thuyền uống rượu một mình
Thành núi vào thu cảnh tịch liêu ,
Chẳng lá thư nhà đỡ quạnh hiu !
Tình người , thưa nhặt mưa thuyền gõ
Thế thái lao xao , sóng ngọn triều
Cúc tùng bạn cũ đòi chia nẻo
Ðàn sách buồn vui buổi xế chiều
Ngổn ngang tâm sự lòng thêm nặng
Mượn chén khuây sầu biết có tiêu ?