Chu Mạnh Trinh

CỔ LOA HỮU CẢM

Lang quân t́nh trọng, phụ ân thâm
Bất bạch kỳ oan trực đáo câm.
Cơ trảo vô linh quy diệc khứ,
Minh châu hữu lệ bạng do trầm.
Hoàng bi cổ thụ thiên niên quốc,
Bích hải đao thiên nhất phiên tâm.
Tịch mịch tiền triều cung ngoại miếu,
Đỗ quyên đề đoạn nguyệt âm âm...

VIẾNG CỔ LOA CẢM XÚC

Ơn cha sâu nặng, t́nh chàng,
Hỡi ơi, mang mối kỳ oan đến giờ !
Nỏ thiêng đâu nữa móng rùa?
Trai ch́m sóng nước lệ nḥa minh châu.
Bia tàn cây cỗi ngh́n thâu,
Trời xa bể biếc ḷng đau một người.
Triều xưa cung lạnh miếu ngoài,
Hồn quyên khoắc khoải canh dài gọi trăng.

Chu Mạnh Trinh (1862-1905) hiệu là Trúc Vân, người làng Phú Thị, phủ Khoái Châu, Hưng Yên, đậu tiến sĩ, làm tri phủ Lư Nhân, rồi Án Sát các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Bắc Ninh, Thái Nguyên.