Nguyễn Tử ThànhCố viên

Tây phong nhiễm nhiễm mấn biên hoa,
Bạc hoạn lưu nhân khổ ức gia .
Quy tứ chính sầu , thu chính hảo
Nhất đoàn hàn lộ vị khai hoa .


Nhớ vườn cũ quê nhà

Gió tây vờn mái tóc phơ,
Linh đinh bể hoạn dật dờ hồn quê .
Thu ơi ! khoắc khoải mong về
Ḷng hoa ai biết năo nề v́ sương .