Trương Hán Siêu

Trương Hán Siêu (? - 1354) tự là Thăng Phủ, hiệu là Độn Tẩu, người làng Phúc Thành, huyện Yên Ninh, lộ Trường Yên, vốn là môn khách củu Hưng Đạo Vương. Tính cương nghị, học vấn uyên thâm, làm quan trải 4 đời vua Trần (Anh Tông, Minh Tông, Hiến Tông, Dụ Tông) đến chức tham tri chính sự . Năm 1353 được cử đi trấn thủ Hóa Châu . Năm sau Ông cáo bệnh xin về, được chuẩn y, nhưng chưa về đến kinh đô th́ chết, vua truy tặng chức Thái Bảo . Ông là tác giả bài Bạch Đằng Giang phú nổi tiếng và cùng soạn sách Hoàng Triều Đại Điển với Ông Nguyễn Trung Ngạn. Hiện c̣n lại 3 bài văn và một số bài thơ .

CÚC HOA VỊNH

Khứ niên kim nhật hữu hoa đa
Đối khách sầu vô tửu khả xa .
Thế sự tương vi mỗi như thử,
Kim triêu hữu tửu khước vô hoa .

VỊNH HOA CÚC

Hoa tươi, năm ngoái ngày này ,
Ngồi suông với bạn, rượu bày có đâu !
Việc đời thường trái ngược nhau
Bửa nay sẵn rượu, lại sầu không hoa .