HUYỀN QUANG


Cc Hoa (3)
Vong thn, vong thế, dĩ đ vong
Tọa cửu tiu nhin nhất thp lương
Tuế vn sơn trung v lịch nhật
Cc hoa khai xứ tức Trng DươngHoa Cc (3)
Qun thn, qun thế, qun đời,
Giường m gi mt ta ngồi thong dong .
u hay năm tận thng cng
Non cao cc nở biết Trng Dương sang