HUYỀN QUANG
Cc Hoa (4)
Nin nin ha lộ hướng thu khai,
Nguyệt đạm phong quang thiếp thốn hoi .
Kham tiếu bất minh hoa diệu xứ
Mn đầu ty đo thp quy lai* .Hoa Cc (4)
Cứ thu l cc vng bng ,
Lng ta gi mt trăng trong chan ha .
Nực cười chẳng hiểu cho hoa
Lại cn giắt tc hi ha nẻo về ...


* Thơ đời ường c cu :
"Trần thế nan phng khai khẩu tiếu,
Cc hoa tu thp mn đầu quy "

Ở đy, tc giả by tỏ trn trọng ring của mnh đối với loi hoa cc .