Trần Quang Triều

ề Gia Lm tự
Tam khi oa gic mộng
Bộ l đo thiền đường
Xun vn hoa dung bạc
Lm u thiền vận trường
Vũ thu thin nhất bch
Tr tịnh nguyệt phn lương
Khch thứ tăng v ngữ
Tng hoa mn địa hương .


ề thơ nơi cha Gia Lm*
Hư danh lng thấy ho huyền
Lng lng dạo bước cửa thiền viếng thăm
Mỏng manh hoa sắc tn xun
Rừng su ve đ vang ngn điệu sầu
Tạnh mưa trời biếc một mu
nh trăng tỏa mt mặt ao sng ngời
Khch đi, sư cũng biếng lời
ất dng thơm ngt một mi hoa thng .


* Cha Gia Lm ở x Lệ Chi , huyện Gia Lm , ngoại thnh H Nội