ộc tiểu thanh k

Tây Hồ hoa uyển tẫn thành khư
Độc điếu song tiền nhất chỉ thư
Chi phấn hữu thần liên tử hậu
Văn chương vô mệnh lụy phần dư
Cổ kim hận sự thiên nan vấn
Phong vận kỳ oan ngã tự cư
Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?

NGUYỄN DU

Tây Hồ thay đổi khắp nơi nơi
Còn lại ngoài song mảnh giấy rời.
Son phấn hữu thần, nào hết kiếp
Văn chương không mệnh, lụy theo người.
Hận sầu kim cổ trời không thấu
Oan ức dị thường ta biết thôi.
Chẳng biết ba trăm năm sắp tới
Người đời ai khóc : Tố Như ơi !

NGUYỄN TAM dịch

Vườn đẹp Hồ Tây đ nỗi g ,
Trước song treo lửng một trang thư .
Hồn son đoạn kiếp cn vương vấn ,
Thi bản lụy đời chỉ mảnh dư .
Trời đất dững dưng niềm oán hận
Mình ta san sẻ nỗi oan cừu .
Ba trăm năm nữa làm sao biết ,
Thiên hạ ai người khóc Tố Như ?

L Minh Uyn dịch