Nguyễn Thông

Độc Tùng Đường "Thu Hoài"
chi tác nhân thứ kỳ vận


Hải điện tây phong giáo lữ t́nh
Bút phong tản nguyệt bạng song minh .
Mạn tương nhất tịch luân thiên cổ ,
Vô ná hoài nhân độc tứ canh .
Bắc phạt trùng sơn lao chuyển hướng ,
Nam lai chư tướng húy đàm binh .
Ngâm tàn tái thượng tân thu khúc
Ngọa thính tiêu tiêu thiếm vũ thanh
Đọc bài thơ "Thu Hoài" của Ông
Tùng Đường nhân đó họa vận


Gió tây, lữ thứ bàng hoàng
Ngoài song thưa ánh trăng tàn Bút phong .
Chuyện ngàn xưa, ngọn đèn chong .
Một ḿnh ta nhớ người trong đêm trường
Trập trùng quân Bắc chuyển lương ,
Tướng Nam vào , ngại nói tường việc binh .
"Tân thu" ngâm dứt trên thành
Nằm nghe mưa rớt thâu canh trước thềm .