NGUYỄN DU

ĐỐI TỬU

Phu tọa nhàn song tuý nhản khai
Lạc hoa vô số há thương đài
Sinh tiền bất tận tôn trung tửu
Tử hậu thùy kiêu mộ thượng bôi?
Xuân sắc tiệm thiên , hoàng điểu khứ
Niên quang ám trục, bạch đầu lai.
Bách ky đản đắc chung triêu túy
Thế sự phù vân chân khả ai !

(Thanh Hiên Tiền Hậu Tập)


NGỒI UỐNG RƯỢU

Ngồi nhàn tựa cửa mắt mơ say
Phủ kín sân rêu hoa rụng đầy.
Ở thế không chung bầu rượu cạn
Xuống mồ ai tưới chén men cay?
Tuổi xanh chấp cánh theo hoàng điểu
Đầu bạc dần tăng với tháng ngày.
Ước được trăm năm say một buổi
Sự đời mây nổi , thật buồn thay !

Nguyễn Tam dịch