TRƯƠNG HN SIU
Dục thúy sơn khắc thạch

Sơn sắc chnh y y ,
Du nhn hồ bất quy ?
Trung lưu quang thp ảnh ,
Thượng giới khải nham phi .
Trần thế như kim biệt .
Ph sinh ngộ tạc phi .
Ngũ hồ thin địa khot
Hảo phng cựu ngư ky .
Khắc đ ni Dục Thu

Xanh xanh sắc ni đợi chờ ,
Cớ sao du tử cn chưa trở về ?
Long lanh bng thp in kề ,
Cửa hang mổ lối my che thượng tầng .
Lng ta đ sạch bụi trần,
Ph sinh, nay tỏ nẻo lầm lạc xưa .
Mnh mng sng nước Ngũ Hồ ,
Hy tm phiến đ ven bờ bung cu .