CHU VĂN AN

Giang Đ́nh Tác

Giang đ́nh độc lập sổ quy châu
Phong cấp than tiền nhất địch thu .
Tà nhật ngâm tàn hồng đạm đạm,
Mộ thiên vọng đoạn bích du du .
Công danh dĩ lạc hoang đường mộng
Hồ hải liêu vi hăn mạn du .
Tự khứ tự lai hồn bất quản,
Thương ba vạn khoảnh tiện phi âu .
Làm Thơ Ở Trạm Quán Ven Sông

Bến sông đón cánh buồm về,
Ghềnh thu gió lộng như nghe sáo diều .
Thơ ngâm, bảng lảng bóng chiều,
Ngắm trời biếc ngả dần theo hôn hoàng .
Công danh, giấc mộng hoang đường ,
Lăng du mơ thú bốn phương hải hồ .
Ở đi mặc ư nào lo,
Sóng xanh muôn lớp bay đùa cánh âu .