Giang hồ tự thích

Hồ hải sơ tâm vị thuỷ ma
Quang âm như tiễn hựu như thoa .
Thanh phong minh nguyệt sinh nhai túc
Lục thuỷ thanh sơn hoạt kế đa .
Hiểu quải cô phàm lăng hăn mạn
Văn hoành đoản địch lộng yên ba .
Tạ Tam kim dĩ vô tiêu tức ,
Lưu đắc không thuyền các thiển sa

TUỆ TRUNG THƯỢNG SĨ

Vui thú sông hồ

Ước mơ hồ hải nặng bên ḷng,
Ngày tháng thoi đưa những uổng công.
Gió mát trăng trong sinh kế đủ
Non xanh nước biếc thú vui cùng.
Sớm tếch buồm côi sông nước rộng
Chiều nâng sáo nhỏ khói mây lồng.
Tạ Tam nay đă tăm hơi bặt
Thuyền rạn nằm trơ gối băi nông .Tuệ Trung Thương Sĩ (1230-1291) tức Trần Tung tước Hưng Ninh Vương, con trai An Sinh Vương Trần Liễu, là anh ruột của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, từng cầm quân chống giặc Nguyên, lập được nhiều chiến công oanh liệt. Ông tu Phật nhưng không xuất gia, là một thiền gia nhập thế có dức độ và bản lĩnh, được vua Trần Nhân Tôn rất kính trọng. Có thể nói thiền phái Trúc Lâm Yên Tử được khơi nguồn từ những tư tưởng của Ông.