Giang thn tức sự
Ty ln thn hạng cch đng ln
K khuyển tương văn cận yếu tn
Hải yến nhật t đ lộng ảnh
Giang hoa phong tế viễn tuỳ nhn
ạo phng mai vũ* lin vn thục
Tm đo tang thin trước diệp tn
Khước tiếu ngm ng tham thắng thưởng
Ngọc kinh quy trạo dĩ kim tuần .


Xm bn sng tức cảnh
Xm ty ng cch thn đng
Tiếng g, ch vẳng bến sng cận kề
n đa nghing cnh chiều qu
Hoa sng gi nhẹ dường ve vẫy người .
Mưa mơ , la chn ven trời
Tằm theo sắc l du tươi xanh ma
Cảnh xinh, cười bấy nh thơ
Trọn tuần, cho chửa tới bờ kinh sư .
Trần Quang Triều* mai vũ : mưa vo lc mơ chn vng đầu hạ, cn gọi l hong mai vũ