NGUYỄN TRUNG NGẠN


Hoàng Hạc Lâu

Lữ hoài hà xứ khả tiêu ưu,
Hoàng hạc ky nam nhất ỷ lâu .
Hạ khẩu viễn phàm lai biệt phố,
Hán Dương t́nh thụ cách thương châu .
Lâu tiền ca quản hồi ông túy ,
Hạm ngoại yên ba Thái Bạch sầu .
Mănh phách lan can hoàn tự ngạo
Giang sơn kỳ tuyệt ngă tư du.Lầu Hoàng Hạc

Lữ thứ sầu dâng dạ biếng khuây,
Ghềnh nam lầu Hạc đứng như ngây .
Hạ khẩu bến xa buồm khuất bóng,
Hán Dương cây tạnh băi sông bày .
Khói sóng ngoài hiên sầu Lư Bạch,
Đàn ca trước quán lăo ông say,
Gơ mạnh lan can ḷng tuyệt thú,
Non sông thắng tích tớ qua đây !