K hữu
B sĩ h mn khả duệ cư ,
Tu hương ty địa trước ng lư .
Ngẫu duyn u x suy đồng điệu,
Nhn đắc ln ng vị bốc cư .
Loạn thảo bất ti tin nhiễu x ,
Lạc hoa ti tảo cnh xm trừ .
Cng giao tuế yến năng tương phng,
Liễu ngạn t dương thnh độc thư .


Tặng bạn
Mệt, mong tm chốn thảnh thơi
Lng say , đu chẳng khc nơi nh mnh .
Duyn may u x mến tnh ,
Xm giềng, chỗ ở loanh quanh kiếm gim .
Chẳng trồng , cỏ mọc um tm
Xc hoa mới qut, rơi trm khắp sn
Khch xa, năm muộn gh thăm
m đềm bng liễu thơ ngm chiều t
Nguyễn Thng