Nguyễn Thng

Long Hồ vn phiếm
Phản chiếu thin sơn mộ,
Khinh hn tế vũ dư .
Thn yn qu trc viễn ,
Tng ảnh lạc giang sơ .
iểu đạo vn cu qunh ,
C chu tuế dục trừ .
Sổ gia lm hạ tr ,
Liu lạc tự ng lư .
Chiều dạo thuyền trn sng Long Hồ*
Ni non cn đọng bng chiều ,
Tạnh cơn mưa nhỏ , hiu hiu lạnh về .
Xm xa , khi vượt lũy tre
Hng thng ngả bng in nhe mặt sng .
ường vo my tt m trng
Thuyền ci ...,thng tận năm cng rồi đy !
Dăm nh lc đc rừng cy ,
Quạnh hiu , giống hệt cảnh nầy qu ta !
* Long Hồ tn con sng nhnh ở thượng lư sng Hương , pha ty thn phố Huế .