TRẦN QUANG KHẢI


Lưu Gia Độ

Lưu Gia độ khẩu thụ tham thiên
Hỗ tụng đông hành tích bạc thuyền
Cựu tháp giang đ́nh thu thuỷ thượng
Hoang từ cổ trũng thạch lân tiền
Thái b́nh đồ chí kỷ thiên lư
Lư đại sơn hà nhị bách niên
Thi khách trùng lai đầu phát bạch
Mai hoa như tuyết chiếu t́nh xuyên

Bến Sông Lưu Gia *

Lưu Gia bến rợp ngàn cây
Theo vua từng đă qua đây ghé thuyền
Sông thu, tháp cũ, đ́nh quen
Đền hoang, lân đá, mồ chen chúc nằm
Thái B́nh phủ rộng ngh́n tầm
Lư triều cơ nghiệp hai trăm năm ṛng
Khách thơ về, tóc điểm bông
Mừng nhau mai nở trắng ḍng sông xưa

* Lưu Gia ở làng Lưu Xá thuộc huyện Hưng Hà, tỉnh Thái B́nh ngày nay . Triều Lư có loạn Quách Bốc, vua Lư Huệ Tôn, lúc c̣n Thái Tử ở thôn Lưu Gia lấy con gái Trần Lư rồi nhờ anh em họ Trần khôi phục cơ nghiệp . V́ vậy Lưu Gia có quan hệ đến cơ đồ triều Lư .