VIN CHIẾULy hạ Trng Dương cc

Ly hạ Trng Dương cc,
Chi đầu thục kh oanh.
Tr tắc kim chiếu,
Dạ lai ngọc thố minh.


Giậu thu cc nở hoa vng,
Cnh xun gi ấm rộn rng tiếng oanh.
Ngy th nắng rạng trời xanh,
m đm c nh trăng lnh sng soi .
Vin Chiếu thiền sư (999 - 1091) tn l Mai Trực, người đất Phc ường, huyện Long m, l chu của Hong Hậu Linh Cảm ( mẹ vua L Thnh Tng ).Thuở nhỏ thng minh, lanh lợi v rất chăm học. Sư theo học thầy l Sư ịnh Hương ở ni Ba Tiu . Trong vng ba năm lĩnh hội được rất su về Phật học, lại c ti thuyết php, khi ra kinh đ c rất đng học tr theo học. Sư đứng ở vị tr đầu thế hệ thứ bảy dng thiền Quan Bch.