Hong Văn He

Mi cc

Phương tnh nhất điểm cộng hoa khai ,
Bất tch kim tiền snh ngọc tai .
K tạ kim gia chu thượng nguyệt ,
Ti tương thu sắc qu giang lai .


Mua hoa cc

Tặng nguời, chẳng tiếc tiền mua
Tnh thơm nở với hoa ma thu nay .
Tạ lng lau bi trăng say ,
Mnh mang chở sắc thu đầy sang sng .


CH : Hong Văng Ho (1848 - ?) hiệu Cổ Lm, biệt hiệu Hạc Nhn, người lng Ph Lưu huyện Từ Sơn ( Bắc Ninh) đỗ tiến sĩ năm Tự đức thứ 33 (1880) lm tri phủ Kiến Xương ( Thi Bnh )
Kim gia : loại cỏ giống cỏ lau