Mai thn phế tự
Hoang thảo tiền triều tự
Thu phong cựu chiến trường
Tn bi trầm mộ vũ
Cổ Phật ngọa t dương
Thạch thất* tng vn nạp*
Hoa đi cng d hương
Ứng thn* v xứ sở
Dữ thế cộng hưng vong .


Cha hoang phế xm Mai
Cha xy triều trước, cỏ hoang
Gi thu qua bi chiến trường năm xưa
Bia tn chm khuất trong mưa
Mấy pho tượng cổ nằm mơ bng chiều
o my vi mộ đ ru
Cỏ hoa dng cng hương theo gi đồng
Ưng thn vốn dĩ v chừng
Cớ sao cũng chịu hưng vong với đời ?

Trần Quang Triều

* vn nạp: o my ( chỉ nh sư)
thạch thất: mộ xy bằng đ
ứng thn: thuật ngữ nh Phật, l một trong ba thn của Phạt, tuỳ cơ duyn m hiển hiện để cứu độ chng sinh .