Chu Văn An

Miết Tr

Thuỷ nguyệt kiều bin lộng tịch huy
H hoa h diệp tịnh tương y .
Ngư du cổ chiểu long h tại ?
Vn mn khng sơn hạc bất quy .
Lo quế tuỳ phong hương thạch lộ ,
Nộn đi trước thuỷ một tng phi .
Thốn tm th vị như hi thổ ,
Văn thuyết tin hong lệ m huy .

Ao Ra

Bn cầu trăng nước tịch dương
L hoa sen lặng tựa nương giữa hồ .
Rồng đu ? Ao cũ c đa
My đầy ni vắng hạc chưa trở về
Quế thơm đường đ gồ ghề,
Nước đầm ru biếc như che cổng tng .
Phải đu tro đất lạnh lng,
Nhắc đời vua trước lệ lng thầm rơi .