KHÔNG LỘ

NGƯ NHÀN

Vạn lư thanh giang vạn lư thiên,
Nhất thôn tang giá nhất thôn yên.
Ngư ông thuỵ trước vô nhân hoán,
Quá ngọ tỉnh lai tuyết măn thuyền.NGƯ NHÀN

Xanh xanh vạn dặm nước trời,
Dâu, đay, mấy xóm chơi vơi khói lồng.
Ngủ say, ḱa lăo ngư ông,
Quá trưa tỉnh giấc, mịt mùng tuyết bay .

Thiền sư Không Lộ (? -1119) họ Dương, người Hải Thanh, tỉnh Nam Định. Tổ tiên vốn làm nghề chài lưới, đến đời ông th́ bỏ đi tu, trở thành thế hệ thứ 9 của ḍng thiền Quan Bích. Ông cùng sư Giác Hải đi vân du nhiều nơi, sau dừng chân lại tại chùa Hà Trạch, chuyên tu tập Thiền Tông và Mật Tông. Tương truyền ông có nhiều phép thần thông. Về sau, ông trở về quê nhà, dựng chùa Nghiêm Quang thu nhận môn đồ, sống cuộc đời b́nh dị, không màng danh lợi .