Lê Cảnh TuânNguyên nhật
Lữ quán khách nhưng tại ,
Khứ niên xuân phục lai .
Quy kỳ hà nhật thị ?
Lăo tận cố hương mai .


Ngày đầu năm
Hỡi ơi, xuân cũ lại về,
C̣n ta đất khách lê thê năm dài !
Ngày về thăm thẳm, hỏi ai ?
E rằng đă cỗi cành mai quê nhà .Lê Cảnh Tuân , tự là Tử Mưu , người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, tỉnh Hải Dương, đậu Thái Học Sinh đời nhà Hồ . Khi quân Minh sang chiếm nước ta, ông có làm bài Vạn Ngôn Thư khuyên Bùi Bá Kỳ t́m lập lại con cháu nhà Trần mưu phục quốc, việc lộ, quân Mimh bắt ông giải về giam ở Kim Lăng. Bị giam lâu ngày ở Trung Quốc, nhân ngày đầu năm, cảm xúc, ông làm bài thơ này gửi gắm nỗi niềm nhớ cố hương .