TRẦN KHÂM

NGUYỆT
Bán song đăng ảnh măn sàng thư,
Lộ trích thu đ́nh dạ khí hư .
Thụy khởi châm thanh vô mịch xứ
Mộc tê hoa thượng nguyệt lai sơ .

BÓNG TRĂNG
Đầy giường sách, ánh đèn soi,
Hơi đêm thoáng mát hiên ngoài sương thưa .
Tiếng chày đâu đó vẳng đưa,
Trên chùm hoa quế trăng vừa mới lên .