Nhật tịch bộ
Tin Du sơn tng knh


Hon hon bộ tng đ,
C thn đạm m,
Triều hồi giang địch qunh,
Thin khot thụ vn đ
Tc điểu phin thanh lộ,
Hn ngư dược bch kh .
Xuy sinh h xứ khứ,
Tịch mịch cố sơn t .
CHU VĂN AN

Chiều hm dạo bước
trn bờ thng ni Tin Du


ường thng lững thững ven bờ,
Xm xa hẻo lnh lờ mờ khi che .
Nước rng so vẳng sng qu ,
Trời cao my thấp l t ngọn cy .
Xuyn m về tổ chim bay
C e đầm lạnh nhảy đầy khe trong .
Tiếng snh đu nữa bn rừng
G ty ni cũ một vng đu hiu ...