Phiếm Chu
Tiểu đỉnh thừa phong phiếm diểu mang,
Sơn thanh, thủy lục hựu thu quang,
Sổ thanh ngư dịch l hoa ngoại,
Nguyệt lạc ba tm giang mn sương


Giong Thuyền
Lnh đnh thuyền gi xa m
Non xanh, nước biếc mu thu chan ha
So đu lọt khm lau gi?
Trăng rơi đy sng sương nha mặt sng
HUYỀN QUANG