on Văn Khm


Tặng Quảng Tr Thiền Sư
Trụ tch nguy phong bi lục trần
Mặc cư huyễn mộng vấn ph vn.
n cần v kế tham Trừng, Thập,
Sch bạn trm anh tại lộ quần.


Tặng Thiền Sư Quảng Tr
Gậy thiền ngi vượt sắc khng,
Ti nơi mộng ảo hỏi lng ph vn.
Muốn theo Trừng, Thập bao lần,
Cn đai vướng cht nợ trần chưa xong.
on Văn Khm người đời L. Thn thế v sự nghiệp chưa r, chỉ biết đ từng lm đến chức Cng Bộ Thượng Thư dưới triều vua L Nhn Tn (1072-1128). Tc phẩm chỉ cn lưu lại 3 bi thơ . Trừng, Thập tức l Phật ổ Trừng v Cưu Ma La Thập. Hai vị sư nổi tiếng người Thin Trc đến Trung Quốc vo đời Hậu Tấn.