Quy chu tức sự
Quỷ nggộ niệm th khinh
Quy tm mộng tự vinh (oanh)
iểu đề yn thụ một
Phm đới tịch dương hnh
Thu tước sơn dung sấu
Triều khai thủy gim minh
Ty ng hồn vị tỉnh
Hồng diệp mn giang thnh


Xm bn sng tức cảnh
Tuồng đời giả dối, chẳng ưa
Ngy về, nung nấu giấc mơ trong lng
Chim ku, cay khuất khi lồng
Buồm đi mang nh dương hồng chiều hm
Vo thu, dng ni hoa mn
Triều dng nh nước rập rờn gương trong
Lo say chưa tỉnh giấc nồng
Xạc xo l a thnh sng rơi đầy
Trần Quang Triều