Quy thanh chướng

Viên hầu băo tử quy thanh chướng,
Tự cổ thánh hiền một khả lượng.
Xuân lai oanh chuyển bách hoa thâm,
Thu chí cúc khai một mô dạng.

Phan Trường Nguyên


Không rơ tên, tổ tiên là người dân tộc thiểu số ở phía nam Trung Quốc sang sinh sống ở nước ta . Sinh năm Canh Dần (1110) tại hương Trường Nguyên, huyện Tiên Du nên về sau người ta quen dùng quê quán để gọi tên. Ông đi tu từ bé, sau nhiều năm theo học sư Đạo Huệ, về ẩn ở núi Từ Sơn, nổi danh là một nhà tu hành chân chính thuộc thế hệ thứ 10 ḍng thiền Quan Bích. Vua Lư Anh Tôn nhờ một người bạn cũ của ông là Lê Hội triệu ông vào kinh, đi nửa đường hối, bèn trốn về . Sau đến tu ở chùa Sóc Thiên Vương, núi Vệ Linh, quận B́nh Lổ . Tác phẩm hiện c̣n 2 bài thơ .
Về non xanh

Sâu xa tâm ư thánh hiền,
Ôm con như vượn lẩn miền non xanh.
Xuân về trăm thức đua tranh,
Tàn phai, riêng cúc một ḿnh đón thu .