Nguyễn Thng

Sơn trung ngộ vũ

Bạch nhật h sơn ty ,
m vn tế nhai cốc .
Sậu vũ tng đng lai
Hồi phong cnh tương trục .
Quần lm tự phi vũ ,
Hống động chấn sơn lộc .
Ngn đo tn bất thu ,
Phất kiến thương minh phc .
ồng hnh nhị tam tử ,
Phụ mao tỳ trim mộc .
Hn đa bất thnh mỵ ,
Hon tọa thiu cự mộc .
Trung dạ phong vũ yết ,
Minh nguyệt quải mao ốc .
Vạn khiếu tịnh v thanh ,
Chng sơn nhược tn mộc .
Minh triu xuất sơn khứ ,
Trụy diệp tn lm khc .
Thu quang pht u phương ,
Dư nhuận đi hn trc .
Truyền thủy thanh thả liệt ,
Diệc khả trạc ng tc .
Truy niệm bnh sinh tung ,
Hồ vi tự ky thc ?
Trong ni gặp mưa

Mặt trời sắp lặn về ty,
n, che hang hốc hơi my mịt mng .
Lc đầu mưa tự đằng đng,
Giật cơn gi lốc xoy vần đuổi nhau .
Vẫy vng cy l rừng su ,
Dng khe đổ thc trn cao ầm ầm .
Sng tun tung to xa gần ,
Pht sau , biển nước bao trm minh mng .
Hai ba người nữa đi cng ,
Mi tranh, tr đỡ cơn ging, nấp vo .
m lạnh qu , ngủ được sao !
Củi gom , gầy ngọn lửa đo , ngồi quanh .
Nửa đm , mưa ngớt thnh lnh ,
Nc lều dọi nh trăng lnh chơ vơ
Khắp nơi hang hốc lặng tờ ,
Ni non ướt đẫm như vừa tắm xong .
Sớm mai rời ni xuống thung
Bn rừng khắp nẻo rơi tung l đầy .
Hơi thu vuớng cỏ thơm bay ,
Trc cnh thấm trận mưa dầy đm qua .
Suối trong mt lạnh cả da ,
Tiện đy ta rửa chn ta mặc tnh .
Hốt nhin nghĩ lại , bnh sinh
Bấy lu đeo đuổi, buộc mnh lm chi ?