THĂNG LONG 2

Cổ thời minh nguyệt chiếu tân thành
Do thị Thăng Long cựu Đế kinh .
Cù hạng tứ khai, mê cựu tích
Quản huyền nhất biến, tạp tân thanh .
Thiên niên phú quí cung tranh đoạt
Tảo tuế thân bằng bán tử sanh .
Thế sự phù trầm, hưu thán tức
Tự gia đầu bạc diệc tinh tinh .

Nguyễn Du ( Bắc Hành Thi Tập )

BÀI DỊCH:

Trăng soi ngời sáng, bức thành phô
Đây chính Long Thành chốn cố đô.
Đường xá dọc ngang, mờ dấu cũ
Sáo đàn biến đổi, khác cung xưa.
Ngàn năm phú qúi, mồi tranh đoạt
Phân nửa bạn bè, nấm mộ trơ !
Than xót mãi chi, đời khổ lụy
Cho sương pha tóc bạc đầu cơ !

NGUYỄN TAM