Nguyễn Sưởng

Thn cư


Thng thng xun dĩ hạ,
Thụ để điểu thanh mang.
Thiềm nguyệt di hoa ảnh,
Song phong t trc lương.
Vi kỳ nhn đắc địa,
ối tửu ty vi hương.
Hon xuất Hoa tư quốc,
Ln k cch đoản tường.
Ở lng


Thấm thot xun qua đ lại h,
Vm cy nh ỏi tiếng chim qu .
Giậu trc phất phơ hơi mt thoảng,
Thềm trăng lẩn thẩn bng hoa x .
Cuộc cờ thủng thỉnh thm cao nước,
Chn rượu ng say dẫn lối về .
Chập chờn sực tỉnh Hoa tư mộng,
Một tiếng g bn xm gy te .

Nguyễn Sưởng hiệu l Thch Lin sống cng thời với Trần Quang Triều, Nguyễn Trung Ngạn, c lm quan dướ triều Trần nhưng sớm chn cng danh, vui với bầu bạn v thin nhin. ng tham gia thi x Bch ộng. Tc phẩm cn lưu lại mấy bi thơ .