Nguyễn Thông

Thôn cư dạ văn
điểu thanh thậm ai


Nhật nhập chúng điểu minh ,
Ngă diệc bế sài kinh .
Tá vấn thử hà sự ?
Trung tiêu thượng cô chinh .
Cố sào tại hà hử ?
Ky thê không phục t́nh
Cựu du cửu liêu lạc
Ai âm thuỷ vị thinh ?
Ở thôn quê đêm nghe tiếng
chim kêu rất buồn thảm


Lui cui khép cánh cổng nhàn
Bỗng nghe chim chóc kêu vang cuối ngày .
Hẵn là nguyên cớ chi đây ?
Nửa đêm c̣n quẩn quanh bay giữa trời .
"Nơi nao tổ cũ chim ơi ,
Mà sao quyến luyến chẳng rời bỏ đi ?"
Quạnh hiu, lâu chẳng cố tri ...
Bên trời , ai lắng tiếng bi thương này ?