Nguyễn Thng

Kễ lại nỗi niềm

Chim lồng nhớ mi rừng xưa ,
Tung tăng c lội chẳng ưa xa đường .
Vật cn luyến chốn tựa nương ,
M nay ta phải cố hương chia la .
Tinh sương đai mo chỉnh tề ,
Lạy bn thờ tổ , bộn bề tm can
Gọi đồng sửa soạn hnh trang ,
Hạn kỳ đ định ln đng cho xong .
B con gửi tặng vật dng ,
Khc thương, bịn rịn bờ sng tiễn hnh .
Kẻ khuyn ăn uống giữ mnh,
Người th quyến luyến gửi tnh nhớ mong
Chn đưa gượng uống vui lng ,
M sao nước mắt rng rng như mưa .
Dẫu tnh nghĩa vẫn như xưa
Lm trai, phải xử cho vừa cn phn .
Ngậm ngi cốt nhục tnh thm
Chia ly , đau xt m thầm, đnh thi !
Trẻ trung, gặp gỡ dễ rồi
Người gi, cn biết ...c hồi gặp nhau ?
Ln thuyền, dạ những rầu rầu
Buồm giương theo bến sng sầu ra đi .
Cuối trời gi lạnh lm chi
i thi ! chiếc l một khi la cnh ...
ời người sao mi loanh quanh
Chưa vui sum họp đ đnh chia phi !
Quẫy cho ra giữ dng khơi
Nhớ nhung cảnh cũ bồi hồi lng ta .
Tựa thuyền ngảnh lại bến xa
V tnh my nổi phủ nha cỏ cy .
Thuật cảm

Ky điểu tư trường lm
Du ngư yn cố bi .
Vật tnh luyến sở t ,
Nhi ng kim viễn ly !
Thanh thần chinh quan đi,
Bi biệt tin nhn tỳ (từ)
H đồng l chinh hiệp ,
Tựu nhật định hnh kỳ .
Thn thch cc hữu tặng ,
Thống khốc lm giang my .
Hoặc khuyến cần gia xan
Hoặc ngn trường tương ty (tư) .
Tn tửu cưỡng hoan ấm ,
Lệ hạ trim mn di .
Nhn sinh trọng đại nghĩa,
Bất vị hương tinh di .
Cảm thứ cốt nhục thn ,
Trung lộ hốt như di .
u tiểu hội tương tồn ,
Lo giả thnh vĩnh tỳ (từ)
Thn tức đăng bin chu ,
Dương phm tố thu nhi (nhai)
Lương phiu khởi thin mạt,
Lạc diệp từ cựu chi .
Nhn sinh v căn đế,
Yn đắc trường tương y .
Kch tiết độ trung lưu,
Hoi cựu pht ng y (ai)
Ỷ bồng nhất hồi miện,
Ph vn m giang ly .