PHẠM TNG NGỘ

Thu Dạ Tức Sự
Ph ốc khan tinh dạ vị ương
Tiu tiu tứ bch nhiễu hn tương .
Thanh đăng đối ảnh song bồng mấn,
Hong quyển lun tm nhất ch hương .
Phong tống thu thanh tuỳ thụ viễn,
Nguyệt phn dạ kh nhập song lương.
Ky hoi lnh khước hồn v sự .
Thời thnh đnh ng lạc hiểu sương .

m Thu Tức Cảnh
Nh dột trng sao, đm vấn vương
Nỉ non dế lạnh khc quanh tường.
n xanh đối bng hai mu tc,
Sch cũ nao lng một nn hương .
Gi quyện tiếng thu luồn khm l .
Trăng chia hơi mt tỏa bn giường,
Tha hương lạnh cả lng chăn gối,
Sn vắng cnh ng lc đc sương .