Nguyễn Thông

Thứ Ḥa Mă dịch
Hổ tích kinh ba thập bát trinh
Thiên nhai độc dạ lữ hồn kinh .
Minh triêu b́ mă hoang sơn lư ,
Hựu thính thanh viên quá thạch thành


Đóng quân ở trạm Ḥa Mă
Hiểm nguy mười tám trạm xa*
Đêm nằm lữ thứ trời xa kinh hoàng .
Sớm mai ngựa vượt núi hoang ,
Lại nghe tiếng vượn mênh mang thạch thành
* Từ nơi ngụ ở phủ Hàm Thuận đến trạm Ḥa Mă gồm 18 trạm (Lời chú của tác giả)
Thạch thành : núi đá dựng đứng cao như bức thành