Thư hoài

Niên lai thế sự dữ tâm vi
Nhất vọng gia sơn phú Thức Vi*
Thủy quốc thiên hàn kinh tuế mộ
Mộc lan hoa lăo vũ phi phi


LÊ QUÁT


Tả nỗi ḷng

Mấy nay bối rối việc đời
Ḷng quê canh cánh gửi lời thơ ngâm
Bến sông trời rét cuối năm
Mộc lan già rụng theo tầm mưa bay

Ghi chú:
Lê Quát người làng Phủ Lư, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, tên tự là Bá Quát, hiệu là Mai Phong, học tṛ của Ông Chu Văn An , đời vua Trần Minh Tông, làm quan đến chức Thượng Thư Hữu Bật.
* Thức Vi là tên một bài thơ trong thiên Quốc Phong Sách ( Kinh Thi) tả ư ở nơi đất khách mong mỏi được trở về quê hương .