Bùi Tông Quán

Giang thôn thu vọng
Phất y độc tự lập giang thiên
Thu sắc thùy tương đáo nhăn biên
Lữ nhạn hàng hàng quá biệt phố
Khách phàm điểm điểm lạc t́nh thiên
Khê đầu Phật tự y hồng diệp
Trúc ngoại nhân gia cách đạm yên
Nhật mộ thuỳ tri ngưng trữ xứ
Lục vân ám dă khán phong niên
Ngắm cảnh thu ở xóm ven sông
Khoác áo ven sông đứng một ḿnh
Màu thu ai nhuộm cứ mông mênh ?
Nhạn rủ rê bầy qua bến lạ
Buồm xa thấp thoáng giữa thiên thanh
Bờ khe chùa nọ lùm cây úa
Giậu trúc nhà kia ngọn khói quành
Chiều muộn ngắm trông ai có thấy
Lúa vờn mây biếc ngập đồng xanhGhi chú: Bùi Tông Quán hiệu là Thủy Hiên, làm quan dưới thời vua Trần Anh Tông . Tác phẩm hiện c̣n chỉ mấy bài thơ