Nguyễn Tử ThnhTch xun

Lo tận oanh thanh, điệp hựu tn
Hoa thần trước vị nhn xan .
Thanh hương bất nhập đồ mi mộng ,
Cửu thập xun ty dạ vũ lan .


Tiếc xun

Bướm, oanh nay đ v tnh
Thần hoa sao vội cũng đnh bỏ đi !
Nhạt rồi hương mộng đồ mi
Xun tn theo tiếng thầm th mưa đm
CH : Nguyễn Tử Thnh hiệu l Tng Hin, đời Trần . Qu qun, năm sinh, năm mất cng sự nghiệp của ng dều chưa r, chỉ cn 11 bi thơ chp trong Ton Việt Thi Lục .