Nguyễn Thông
Tống nhân chi Gia Định
Bạc hoạn thành danh văn ,
Tần niên vị nghĩ quy .
Văn quân há Đông Phố* ,
Thử địa cận sài phi .
Bạch xă* hàn giao tại ,
Thanh vân quá khách hy .
Ân cần tấn tiêu tức ,
Tuế yến úy khuê vi .


Tiễn người đi Gia Định
Muộn công danh , chức phận hèn
Bấy lâu chưa được một phen thăm nhà .
Nghe anh Đông Phố** trẩy xa ,
Mừng sao chốn ấy cũng là quê tôi !
Bạn nghèo xưa vẫn đông vui ,
Chỉ nơi thô lậu ít người ghé thăm .
Nhờ anh tin tức hỏi giùm,
Cho an ḷng kẻ bao năm chửa về .
* Đông Phố : tên cũ miền Gia Định
** Bạch xă : nghĩa chỉ làng thơ, ở đây chỉ các bạn nghèo xưa của tác giả