Nguyễn Thông


Tống nội tử Nam quy

Mộng hồi la trướng lệ châu san ,
Lăn hoán kinh thoa liễm thuư hoàn .
Phạ kiến đào hoa xuân lăng khoát
Nhị thiên minh nguyệt nhất chu hoàn .

Âm phù thư đố kiếm ngân ân ,
Mă giác nan kỳ lữ mấn ban .
Tạc dạ thuần lô giang thượng mộng ,
Tiên tuỳ hoàn bội đáo gia san .
Đưa vợ về quê Nam

Trong mơ thấy lệ nàng rơi,
Tóc mây bới lệch trâm cài biếng thay .
E đào nhạt má xuân say ,
Thuyền đi để mảnh trăng đầy chia phôi .

Gươm hoen, sách mọt chán chường ,
Lần khân đất khách mái sương năo nề
Đêm qua mộng gửi t́nh quê ,
Trước theo ṿng xuyến ai về cố hương
* Phu nhân của Ông Nguyễn Thông là bà Ngô Vũ Khanh (Ngô Thị A Thuư) là cháu của Ông Ngô Nhân Tĩnh (Gia Định tam thi gia)