Nguyễn Thông* Trương Gia Hội là thân sinh của Trương Gia Mô
Tống Trương Gia Hội Nam quy
Tỵ địa cánh an văng ,
Nguy đồ kim độc quy .
Đồng ngâm Phan Thiết nguyệt,
Điễn tận niếp trung y .
Sơn địch xuân phong yết ,
Giang phàm văn thụ vi ,
Nhân hà hữu mao vũ ,
Vân ngoại tá cao phi .


Đưa Ông Trương Gia Hội* về Nam
Đất lành lánh giặc yên thân ,
Một ḿnh, hung hiểm khó khăn lại về ?
Thơ trăng Phan Thiết cùng nghe ,
Áo rương cầm cố có khi sạch rồi !
Gió xuân , sáo núi nghẹn lời
Buồm sông chiều khuất xa vời bờ cây .
Người đâu có cánh mà bay ,
Để lên cao giữa tầng mây tung hoành .