Trần Quang Triều

Trường An hoài cổ
Hà nhạc chung tồn cố quốc phi
Sổ hàng lăng bách bối tà huy
Cựu thời vương khí mai thu thảo
Mộ vũ tiêu tiêu dă điệp phi


Trường An hoài cổ
Núi sông , trải mấy phế hưng?
G̣ cao bách đứng phơi lưng nắng chiều
Cỏ thu vùi dấu vương triều
Bướm vờn mưa tối hắt hiu gió đồng