MẠC ĐĨNH CHI

Mạc Đỉnh Chi tự là Tiết Phu, người làng Lan Khê, huyện Bàng Hà, nay là huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, sau dời đến làng Lũng Động, huyện Chí Linh. Đậu trạng nguyên đời vua Trần Anh Tông, từng đi sứ nhà Nguyên. Làm quan được tiếng thanh liêm.Văn cảnh

Không thúy phù yên sắc
Xuân lam phát thủy văn
Tường ô đề lạc chiếu
Dă nhạn tống quy vân
Ngư hỏa tiền loan kiến
Tiều ca cách ngạn văn
Lữ nhan bi lănh lạc
Tá tửu tác vi huân
Cảnh chiều

Chơi vơi khói biếc khung trời,
Chiều xuân nước gợn sông trôi lững lờ.
Đầu tường quạ réo vầng ô,
Nhạn xa đồng vắng tiễn đưa mây về.
Thuyền câu đóm lửa lập ḷe,
Tiếng tiều văng vẳng bờ khe hát buồn.
Mặt rầu lữ khách cô đơn,
Tàng tàng hơi rượu đỡ cơn rét chiều .